Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế

 • Đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của các quốc gia thành viên
 • Thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế và hội nhập giữa các quốc gia thành viên và hơn thế nữa
 • Hỗ trợ thương mại liên quốc gia và hỗ trợ mở rộng sang các thị trường mới
IBEC - tổ chức phát triển đa phương
Trọng tâm phát triển
IBEC phát triển nền kinh tế quốc gia của các quốc gia thành viên bằng cách thúc đẩy thương mại và đầu tư phù hợp với SDG
Cầu nối Đông Tây
IBEC thúc đẩy hội nhập giữa các quốc gia thành viên  và các quốc gia khácc, làm cầu nối quan hệ Đông - Tây
Hỗ trợ xuyên biên giới
IBEC thúc đẩy hoạt động ngoại thương của khách hàng và cung cấp các dịch vụ quản lý tiền mặt nhằm tăng cường sự hiệp lực cấp khu vực và cấp quốc gia
Đổi mới và Phát triển bền vững
IBEC hỗ trợ các dự án sáng tạo, "dự án xanh" và có trách nhiệm với xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững và bao gồm sự phát triển kinh tế của các nước thành viên
A-/AAA(RU) triển vọng ổn định
Vốn được ủy quyền €400 triệu Bao gồm cả phần đã góp 200 triệu €

Các sản phẩm

Ngoài các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu

Các biện pháp hạn chế được thiết lập bởi Quy định số 833/2014 của Hội đồng EU ngày 31 tháng 7 năm 2014 dựa trên các hành động của Nga không áp dụng cho các hoạt động tài chính của IBEC ở Nga và nước ngoài.

A-/AAA(RU) triển vọng ổn định
Vốn được ủy quyền €400 triệu Bao gồm cả phần đã góp 200 triệu €
header-logo
Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC) là một tổ chức tài chính quốc tế tập trung vào việc tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của các quốc gia thành viên của Ngân hàng, thúc đẩy thương mại và hội nhập kinh tế và hỗ trợ các mối quan hệ giữa các quốc gia.
Các hoạt động chính bao gồm hỗ trợ thương mại cho các tổ chức của các quốc gia thành viên của Ngân hàng, hỗ trợ mở rộng sang các thị trường mới và tham gia vào các dự án phát triển bền vững và Chương trình nghị sự 2030.
Ngân hàng cung cấp các hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu ở các quốc gia thành viên của Ngân hàng bằng cách mở rộng các khoản vay và tham gia vào các khoản vay hợp vốn.
IBEC được thành lập năm 1963 theo Thỏa thuận liên chính phủ được đăng ký với Ban thư ký Liên hợp quốc theo số đăng ký 7388.
Các nước thành viên IBEC là Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mông Cổ, Liên bang Nga, Romania. Đọc thêm
Về Ngân hàng
Ngân hàng là một tổ chức liên chính phủ được hưởng trạng thái miễn thuế và không có quy định, cũng như được nhận sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ và cơ quan tài chính của các quốc gia thành viên có đại diện trong Hội đồng của IBEC.
Tư cách thành viên độc đáo về mặt địa lý góp phần thúc đẩy hội nhập giữa các quốc gia thành viên và xa hơn nữa, làm cầu nối cho các mối quan hệ kinh tế Đông - Tây.

Nhiệm
 • vụ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động ngoại thương được thực hiện bởi các tổ chức có trụ sở tại các quốc gia thành viên của Ngân hàng, cũng như hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của các quốc gia thành viên tạo ra giá trị gia tăng và mong muốn thâm nhập thị trường mới;
 • tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường sử dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên của sản xuất và dịch vụ, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia thành viên của Ngân hàng.

Quan hệ đối tác quốc tế
Một trong những ưu tiên chính của IBEC là mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm định vị phù hợp giữa các tổ chức phát triển quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. IBEC hợp tác với các đối tác quốc gia (tại các quốc gia thành viên) và quốc tế, bao gồm các ngân hàng phát triển, cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp để thực hiện các dự án bền vững, khám phá các cơ hội kinh doanh mới, huy động các nguồn lực và cải thiện các hoạt động của mình thông qua trao đổi và áp dụng thực tiễn tốt nhất các giải pháp được quốc tế hoan nghênh.

Đối tác quốc tế
 • Cơ quan tín dụng xuất khẩu
 • Ngân hàng phát triển quốc gia
 • Ngân hàng phát triển khu vực
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia
 • Các tổ chức tài chính quốc tế
 • Các tổ chức tài chính nhà nước và tư nhân
 • Ngân hàng thương mại
 • Các tổ chức phi chính phủ về tài chính và ngân hàng (BACEE, ICC)

Các hình thức hợp tác
 • thành viên
 • sự liên kết
 • thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.