Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Банк

 • Нэмэр оруулагч гишүүн орнуудын эдийн засгийн өсөлт, тогтвортой хөгжилд
 • Туслагч гишүүн орнуудын худалдаа эдийн засгийн хамын ажиллагаа интеграцид
 • Дэмжигч бүс хоорондын худалдаа, шинэ зах зээлийг өргөжүүлэхийг
ОУЭЗХАБ олон талын хөгжлийн байгууллага
Хөгжилд төвлөрсөн
ОУЭЗХАБ гишүүн орнуудын ТХЗорилтод нийцсэн худалдаа хөрөнгө оруулалтыг дэмжин үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлдэг
Дорнод - Өрнөдийн Гүүр
ОУЭЗХАБ гишүүн орнуудын интеграцчилалыг дэмжин цаашилбал Дорнод Өрнөдийн гүүр болдог
Хил дамнасан дэмжлэг
ОУЭЗХАБ харилцагчдын гадаад худалдааг дэмжиж бүс нутгийн болон улсын түвшинд ашигтай байлгах бэлэн мөнгөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлдэг
Инноваци ба Тогтвортой Хөгжил
ОУЭЗХАБ гишүүн орнуудын тогтвортой ба оролцоотой өсөлтийг бий болгох шинэлэг "ногоон" нийгмийн хариуцлагатай төслүүдийг дэмждэг  
A-/AAA(RU) Тогтвортой Төсөөлөл
Дүрмийн Сан €400 сая €200 сая төлөгдсөн хэсгийг оруулаад

Бүтээгдэхүүн

ЕХ Хоригийн Гадна

ОХУ-ийн үйл ажиллагаа нь ОУЭЗХАБ ОХУ болон гадаадах санхүүгийн үйл ажиллагаанд хамаарахгүй тухай ЕХ зөвлөлийн 2014 оны 7-p сарын 31-ний өдрийн No.833/2014 тоот зохицуулалтаар батлагдсан хязгаарлах арга хэмжээ.

A-/AAA(RU) Тогтвортой Төсөөлөл
Дүрмийн Сан €400 сая €200 сая төлөгдсөн хэсгийг оруулаад
header-logo
Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамтын A1:H75 Банк нь банкны гишүүн орнуудын эдийн засгийн өсөлт ба тогтвортой хөгжилд төвлөрсөн худалдаа эдийн засгийн интеграцчилал бүс хоорондын харилцааг дэмжсэн олон улсын санхүүгийн байгууллага болно.
Гол үйл ажиллагаа нь Банкны гишүүн орнуудын худалдаанд төвлөрсөн компаниудыг дэмжих, шинэ зах зээлд нэвтрэхэд нь туслах, тогтвортой, Хөтөлбөр 2030 төслүүдэд оролцох зэрэг орно.
Банк нь банкуудын гишүүн орнуудын экспортын болон импортын үйл ажиллагаанд зээл олгох, синдикат хэрэгслүүдэд хамрагдах зэргээр зорилтот дэмжлэг үзүүлдэг. ОУЭЗХАБ нь бусад олон талт хөгжлийн банкнуудаас ялгагдах тал нь бүрэн төлбөр тооцоог оролцуулаад харилцагчддаа шууд бэлэн мөнгөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх эрх байдаг.
ОУЭЗХАБ нь 1963 онд НҮБ-ын НБД газарт № 7388 дугаартай бүртгэгдсэн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу байгуулагдсан.
ОУЭЗХАБ -ийн гишүүн орнууд нь Бүгд Найрамдах Болгар Улс, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс, Монгол Улс, ОХУ, Румын. Нэмж унших
Банкны тухай
Банк нь улс хоорондын болон засгийн газар хоорондын байгууллага бөгөөд татвараас болон зохицуулалтаас чөлөөлөгдөх статустай, мөн ОУЭЗХАБ-ийн Зөвлөлд гишүүн орнуудын төрийн байгууллагууд, санхүүгийн эрх бүхий байгууллагуудын дэмжлэгийг авдаг.
Газар зүйн хувьд онцлогтой гишүүнчлэл нь гишүүн орнуудын интеграцчилал, цаашилбал Дорнод Өрнөдийн эдийн засгийн харилцааг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулдаг.

Эрхэм зорилго
 • банкны гишүүн орнуудад байршилтай компаниудын хэрэгжүүлж буй гадаад худалдааны үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн нэмүү өртөг бий болгож, шинэ зах зээлд гарахыг эрмэлздэг ийм гишүүн орнуудын Жижиг, дунд үйлдвэр (ЖДҮ) -ийг дэмжих;
 • банкны гишүүн орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн дэлхийн үнэ цэнийн сүлжээнд нэгдэх, технологийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний эрчим хүч, нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Олон улсын түншлэл
Олон улсын түншлэл ОУЭЗХАБ-ийн гол тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг бол тогтвортой хөгжлийг дэмждэг олон улсын хөгжлийн байгууллагуудын дунд зохих байр сууриа эзлэх,стратегийн түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэх явдал юм. ОУЭЗХАБ нь тогтвортой төслүүдийг хэрэгжүүлэх, бизнесийн шинэ боломжуудыг эрэлхийлэх, нөөц бололцоог дайчлах, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор үндэсний (гишүүн орнуудад) болон олон улсын түншүүд, түүний дотор хөгжлийн банк, төрийн байгууллагууд, санхүүгийн болон компаниудтай хамтран ажиллаж шилдэг туршлага болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдлүүдийг ашиглах замаар өөрийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой.

Олон улсын түншүүд
 • Экспортын зээлийн агентлагууд
 • Үндэсний хөгжлийн банкууд
 • Бүс нутгийн хөгжлийн банкууд
 • Худалдаа, аж үйлдвэрийн үндэсний танхимууд
 • Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд
 • Төрийн болон хувийн санхүүгийн байгууллагууд
 • Арилжааны банкууд
 • Банк санхүүгийн ТББ (BACEE, ICC)

Түншлэлийн хэлбэрүүд
 • гишүүнчлэл
 • холбоо
 • хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.